۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

گردهمایی این هفته حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت 20.11.2010


ما خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط مادران دستگیر شده خانم نقابی و خانم مهدویان هستیم.

خواهان آزادی فوری وبی قید وشرط زندانیان سیاسی وعقیدتی هستیم

نه به اعدام، نه به شکنجههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر