۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

!Free all Political Prisoners02.02.13

 نه به اعدام! خواهان لغو فوری احکام جاری اعدام می باشیم!
-اذیت و آزار خانواده حسین پناهی را محکوم میکنیم !خواهان توقف فوری این شکنجه های روحی و جسمی به این خانواده هستیم و همچنین خواهان آزادی هر چه زودتر همه حسین پناهی ها میباشیم.
-همچنین دستگیری تعداد زیادی از خبرنگاران در هفته گذشته را محکوم میکنیم و خواهان آزادی هر چه زودتر آنها و کلیه زندانیان سیاسی /عقیدتی می باشیم.
-لغو فوری حکم زندان منصوره بهکیش را خواهانیم!

-اذیت و آزار خانواده حسین پناهی را محکوم میکنیم !خواهان توقف فوری این شکنجه های روحی و جسمی به این خانواده هستیم و همچنین خواهان آزادی هر چه زودتر همه حسین پناهی ها میباشیم.


نه به اعدام! stoppt Hinrichtungen!!!

 در گردهمایی این هفته روز شنبه 26.01.2013 تعدادی از توریستهای عرب از کشور لیبی در اعتراض به احکام اعدام، ما را همراهی کردند و با در دست گرفتن عکسهای زندانیان سیاسی همبستگی خود را با این زندانیان نشان دادند و آرزوی لغو فوری احکام اعدام آنها را داشتند.
ما همچنان بر سه خواسته خود پافشاری میکنیم و خواهان لغو فوری احکام اعدام ، آزادی فوری وبی قید و شرط زندانیان سیاسی و همچنین محاکمه آمران و عاملان 34 سال جنایات در رژیم جمهوری اسلامی در دادگاهی علنی و عادل میباشیم

  تعدادی از توریستهای عرب از کشور لیبی در اعتراض به احکام اعدام، ما را همراهی کردند و با در دست گرفتن عکسهای زندانیان سیاسی همبستگی خود را با این زندانیان نشان دادند و آرزوی لغو فوری احکام اعدام آنها را داشتند.