۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

در حمایت از زندانیان سیاسی کرد 02.07.2011

گردهمایی این هفته ما در روز شنبه 02.07.2011 در حمایت از سه زندانی کرد بنامهای النور خضری ، کمال شیخی و سید ابراهیم سیدی در زندان رجایی شهر به خاطر وضعیت بد نگهداری در زندان امروز در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود را بسر میبرند بود.
و همینطور در حمایت از کمال شریفی ویلاگ نویس و زندانی سیاسی کرد که روز گذشته بعد از سپری شدن بیش از یک ماه از اعتصاب غذای خود به بهداری منتقل شده است و هیچ اطلاعی از سلامتی وی در دست نمیباشد.

به همچنین انور حسین پناهی زندانی سیاسی کرد دیگری که دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری میکند و بنا به اخباری که از سوی خانواده ایشان منتشر شده از بیماری شدید رنج میبردو تابحال مسولین زندان با معالجه این زندانی سیاسی به بیرون از زندان موافقت نکرده اند.

و همینطور اعتراض به دستگیری منصوره بهکیش از حامیان مادران پارک لاله، مهناز محمدی و مریم مجد .

ما حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت خواهان آزادی هرچه سریعتر عزیزان نام برده و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم

حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت

۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه

گردهمایی این هفته حامیان مادران پارک لاله /فرانکفورت در حمایت از 4 زندانی سیاسی کرد گمنام که در اعتصاب غذا هستند

شنبه 02.07.2011 ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در هاوپت واخه فرانکفورت

سه زندانی کرد بنامهای النور خضری ، کمال شیخی و سید ابراهیم سیدی در زندان رجایی شهر به خاطر وضعیت بد نگهداری امروز در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود را بسر میبرند.
از سوی دیگر کمال شریفی ویبلاگ نویس و زندانی سیاسی کرد روز گذشته بعد از سپری شدن بیش از یک ماه از اعتصاب غذای خود به بهداری منتقل شده است و هیچ اطلاعی از سلامتی وی در دست نمیباشد.

انور حسین پناهی زندانی سیاسی کرد دیگری که دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری میکند بنا به اخباری که از سوی خانواده ایشان منتشر شده از بیماری شدید رنج میبردو تاحال مسولین زندان با معالجه این زندانی سیاسی به بیرون از زندان موافقت نکرده اند.

همینطور دستگیری منصوره بهکیش از حامیان مادران پارک لاله، مهناز محمدی و مریم مجد را محکوم میکنیم.

ما حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت خواهان آزادی هرچه سریعتر عزیزان نام برده و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم و از همه دوستان آزادیخواه و برابریخواه خود دعوت میکنیم که از این عزیزان حمایت کنند.

حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت

در حمایت از زندانیان سیاسی 25.06.2011 هلند/آمرسفورت

روز شنبه 25.06.2011 در شهر آمرسفورت/هلند در یک حرکت اعتراضی به جنایات در ایران و در حمایت از زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا هستند ،حامیان مادران از شهرهای لندن، فرانکفورت ، وین و کشور ایتالیا در کنار دیگر گروهها و فعالان سیاسی و مدنی که برای شرکت در بیست و دومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران به هلند سفر کرده بودند ، گرد هم آمدند.


گرامیداشت یاد ندای عزیز در دومین سالگرد 20.06.2011


خواهان آزادی فوری منصوره بهکیش هستیم 18.06.32011


در سوگ هدی صابر و در حمایت از زندانیان سیاسی مقابل مقرسازمان ملل 12.06.2011