۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

گردهمایی این هفته29.10.2011 در اعتراض به گزارش آقای احمد شهید


گردهمایی این هفته حامیان  مادران پارک لاله/فرانکفورت همچنان در حمایت از مادران پر شهامت و افتخارآفرین پارک لاله خواهد بود که با حضور دوباره خود در روز سی مهر ماه 1990 درپارک   اعتراض خود را به گزارش اقای احمد شهید اعلام کردند.
از متن نامه اعتراضی مادران به آقای شهید:

"مادران پارک لاله انتظار داشتند که پس از تحولات اخیر در ایران و منطقه و برآمد موج دموکراسی خواهی و آزادی طلبی، گزارشگر ویژه سازمان ملل نقش خود را بهتر از قبل ایفا کند و خط قرمزها را کنار بگذارد.
مادران انتظار داشتند که در اولین گزارش آقای احمد شهید، مساله کشته شدگان سال 1388 و دادخواهی مادران و خانواده های کشته شدگان لحاظ می شد.
مادران انتظار داشتند در این گزارش، حداقل اشاره ای به نقض گسترده حقوق بشر سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی و فشارهای بی حد و اندازه به مادران و خانواده های کشته شده ها می شد.
ما مادران پارک لاله انتظار داریم، صدای دادخواهی ما مادران و حامیان در گزارش های بعدی گزارشگر ویژه سازمان ملل شنیده شود. همچنین انتظار داریم به موارد گسترده و آشکار نقض حقوق بشر که در طی این سی و سه سال بر مادران و خانواده و حامیان رفته است و احتمالا در گزارش های قبلی گزارشگران ویژه از جمله آقای گالیندوپل موجود است و به بایگانی سپرده شده است، نیز پرداخته شود"
ما حامیان مادران پارک لاله /فرانکفورت هم صدا با مادران ایران در
روز شنبه 29.10.2011 از ساعت سه تا چهار بعد از ظهر در هاوپت واخه فرانکفورت
 اعتراض خود را به گزارش ناقص آقای احمد شهید  اعلام میکنیم
و از همه  آزادیخواهان و عدالت جویان می خواهیم که ما را همراهی کنند و صدای دادخواهی مادران را به گوش دیگران برسانند.
حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر