۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

!Free all Political Prisoners02.02.13

 نه به اعدام! خواهان لغو فوری احکام جاری اعدام می باشیم!
-اذیت و آزار خانواده حسین پناهی را محکوم میکنیم !خواهان توقف فوری این شکنجه های روحی و جسمی به این خانواده هستیم و همچنین خواهان آزادی هر چه زودتر همه حسین پناهی ها میباشیم.
-همچنین دستگیری تعداد زیادی از خبرنگاران در هفته گذشته را محکوم میکنیم و خواهان آزادی هر چه زودتر آنها و کلیه زندانیان سیاسی /عقیدتی می باشیم.
-لغو فوری حکم زندان منصوره بهکیش را خواهانیم!

-اذیت و آزار خانواده حسین پناهی را محکوم میکنیم !خواهان توقف فوری این شکنجه های روحی و جسمی به این خانواده هستیم و همچنین خواهان آزادی هر چه زودتر همه حسین پناهی ها میباشیم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر