۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

حامیان مادران پارک لاله /فرانکفورت علیه اعدامهای روز افزون در ایران

.
.


Mohammad Ali Haj Aghai und Jafar Kazemi wurden am 24.01.2011 hingerichtet

Iran vollstreckt immer mehr Todesurteile: Mehr als 100 Hinrichtungen in 35 Tagen


Hinrichtungen Stoppen

اعدامها را متوقف کنید

Samstag, den 29.01.11
- 14 Uhr vor dem iranischen Konsulat (Raimundstr. 92 )

- 15 Uhr an der Hauptwache


ما اعتراض خود را ساعت 14 مقابل کنسولگری رژیم اسلامی شروع میکنیم وبعد از
آن طبق روال هر هفته از ساعت 15 در هاوپت واخه ادامه میدهیم

ما حامیان مادران پارک لاله /فرانکفورت، اعدام دو زندانی سیاسی ، جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقایی را به شدت محکوم کرده و همدردی خود را با خانواده این دو زندانی به قتل رسیده اعلام میکنیم
بنا به گزارشات رسیده از ایران از اول ژانویه تا به حال بیش از 100 نفر را در ایران اعدام کرده اند یعنی بطور متوسط بیست اعدام در هقته انجام شده است و تعداد زیادی هنوز در لیست اعدام قرار دارند. با شدت گرفتن موج وحشتناک اعدام ها در ایران و دادگاه های غیر عادلانه و فرمایشی ، که هر روزه منجر به قتل تعداد زیادی از زندانیان میشود، ما حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت گردهمایی این هفته خود را طبق روال هر هفته در اعتراض به اعدامهای گسترده و نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین آزادی فوری و بی قید و شرط یکی از حامیان مادران، خانم حکیمه شکری که به دلیل حمایت از مادران هفته هاست در زندان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد میباشیم.

حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت
Die Solidaritätsgruppe mit den "Lalehpark Mütter
im Iran"/Frankfurt


۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی 22.01.2011 ساعت15 تا 16

Hossein Khezri wurde leider am 15.01.2011 im Iran hingerichtet
Wir bitten allen umgehend zu handeln, da weiteren politischen Gefangenen die Hinrichtung drohe.

sag NEIN zur HINRICHTUNGEN
Samstag den, 22.012011 15 -16 Uhr an der Hauptwache/Frankfurt
Die Solidaritätsgruppe mit den "Lalehpark Mütter im Iran"/Frankfurt
حسین را دیگر نمیتوانیم نجات دهیم ولی دیگر عزیزان دربند که حکم اعدام دارند را چرا
علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی اقدام کنیم


گردهمایی حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت در اعتراض به اعدام حسین خضری و دیگر احکام جاری اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی شنبه 22.01.2011 ساعت 15 تا 16 در هاوپت واخه/فرانکفورت

ما اعدام حسین خضری را به شدت محکوم میکنیم و خواهان لغو فوری دیگر احکام جاری اعدام هستیم
و همچنین دستگیری و ممنوع الملاقات شدن یکی از حامیان مادران خانم حکیمه شکری را محکوم میکنیم وخواهان آزادی فوری وبی قید و شرط ایشان هستیم .


حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت

حکیمه شکری از حامیان مادران پارک لاله، ممنوع الملاقات شده است

Freiheit für Hakimeh Shokri
ما خواهان آزادی فوری وبی قید وشرط حامی مادران خانم حکیمه شکری هستیم.

طی خبر های رسیده از منابع موثق، امروزپنج شنبه 30/10/1389 خانواده حکیمه شکری ، که درملاقات قبلی به آنهاعلام شده بودهردوهفته یکبارحق ملاقات با ایشان را دارند ، امروز در مراجعه به زندان ، به آنهاملاقات نداده اند ودرپی گیریها به آنها اعلام شده که حکیمه شکری جز افراد ممنوع الملاقات میباشد وخانواده ایشان بعدازساعتها انتظاربدون هیچ نتیجه و یا حتی کسب خبری ازوضعیت حکیمه شکری ، محل را ترک کرده اند

حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت

حامیان مادران فرانکفورت علیه اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی 15.01.2011۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

توجه: تغییر ساعت گردهمایی از این هفته هر شنبه از ساعت 15 تا 16 در هاوپت واخه فرانکفورتما حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت ، برنامه گردهمایی این هفته خود را در اعتراض به احکام جاری
اعدام و صدور احکام غیرعادلانه دادگاه رژیم اسلامی برای خانم نسرین ستوده و شیوا نظر آهاری وآزادی فوری حکیمه شکری از حامیان مادران پارک لاله اختصاص خواهیم داد .
ما همچنان بر سه خواسته بر حق "مادران پارک لاله ایران" پافشاری میکنیم و تا رسیدن به این سه خواسته به اعتراضات خود ادامه میدهیم.
سه خواسته مادران پارک لاله و حامیان آنها عبارت است از:

- لغو فوری احکام اعدام

- آزادی فوری وبی قی
د و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی
- محاکمه آمران و عاملان جنایات 32 سال اخیر در دادگاهی علنی و مورد اعتماد
د مردم

ما از همه هموطنان آزاده میخواهیم که با ما هم صدا شوند و علیه ظلم و ستمی که بر مردممان میرود اقدام کنند و افکار عمومی را به مسائل ایران جلب کنند. و همینطور از جامعه جهانی برای برقراری عدالت و برابری در ایران کمک بخواهند.
حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت
اعدام یک قتل سازمان یافته از طرف دولت است و ما خواستار لغو فوری احکام اعدام هستیم
حکم سنگین و ناعادلانه شیوا نظر آهاری را محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط او میباشیم
نگران جان حسین خضری هستیم که روزهاست خبری از ایشان نیست و احتمال اعدام پنهانیش وجود دارد. خواهان آزادی فوری او هستیم
حکم سنگین و ناعادلانه خانم نسرین ستوده که گناهی غیر از انجام شغلش ندارد را محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری ایشان هستیم
دستگیری و بیخبری از خانم حکیمه شکری را محکوم میکنیم که تنها جرمش حمایت و دلجویی از خانواده های داغدار بوده و خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط ایشان هستیم


ما حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت ، برنامه گردهمایی این هفته خود را در اعتراض به احکام جاری
اعدام و صدور احکام غیرعادلانه دادگاه رژیم اسلامی برای خانم نسرین ستوده و شیوا نظر آهاری وآزادی فوری حکیمه شکری از حامیان مادران پارک لاله اختصاص خواهیم داد .
ما همچنان بر سه خواسته بر حق "مادران پارک لاله ایران" پافشاری میکنیم و تا رسیدن به این سه خواسته به اعتراضات خود ادامه میدهیم.
سه خواسته مادران پارک لاله و حامیان آنها عبارت است از:

- لغو فوری احکام اعدام

- آزادی فوری وبی قی
د و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی
- محاکمه آمران و عاملان جنایات 32 سال اخیر در دادگاهی علنی و مورد اعتماد
د مردم

ما از همه هموطنان آزاده میخواهیم که با ما هم صدا شوند و علیه ظلم و ستمی که بر مردممان میرود اقدام کنند و افکار عمومی را به مسائل ایران جلب کنند. و همینطور از جامعه جهانی برای برقراری عدالت و برابری در ایران کمک بخواهند.
حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت

۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

ما خواهان آزادی فور و بی قید وشرط حکیمه شکری هستیم Freiheit für Hakimeh Shokri !

تا می توانید ما را متهم کنید و حکم برانید، ما همه جاسوس هستیم!

حکیمه شکری سی و هشت روز است که در زندان بسر می برد. او به همراه تعدادی از خانواده ها برای همدردی با خانواده امیرارشد تاجمیر در روز 14 آذر به بهشت زهرا رفته بود که با 13 نفر دیگر بازداشت می شوند. از آن 14 نفر تنها حکیمه در وضعیتی بلاتکلیف بسر می برد و همچنان در بند است. او هم اکنون در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت است و خانواده اش و ما مادران، نگران سلامتی او هستیم. خانواده اش تنها توانسته اند یک بار یعنی پنج شنبه گذشته او را در پشت شیشه های زندان ملاقات کنند. او متهم به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی شده است و می خواهند او را وادار به اعتراف های دروغین کنند.

حکیمه و حکیمه ها نه تنها جرمی مرتکب نشده اند، بلکه مستحق تقدیر نیز هستند. او نه مادر است و نه مادری کرده، ولی غم مادران را غم خود می داند تا بتواند مرهمی بر زخم هایشان باشد. آخر در کجای دنیا رفتن بر سر خاک و یا رفتن به خانه عزیز از دست داده جرم محسوب می شود، در کجای دنیا همدردی کردن جاسوسی محسوب می شود، کمی به خود آیید، این دوران نیز خواهد گذشت، فکر فردای خود کنید.

برخی از دوستانش که از اتهامات وارده به او متعجب اند می گویند:

"همیشه از زمانی که کتاب خواندن را یاد گرفتم و مطالعات خارج از کتب درسی را شروع کردم کتاب هایی خواندم که درآن کسانی بنام جاسوس، شخصیت های داستان بودند. ولی هر چه فکر می کنم و برخوردهای حکیمه را بیاد می آورم هیچیک از مشخصات و عملکردهای آن جاسوس ها به حکیمه نمی خورد."
دیگری می گوید: "حکیمه یک دنیا عشق به وطن و مردم محروم بود. او مهربان ترین مهربانان بود برای حل مشکلات دوستان و در دلداری دادن به خانواده های داغدار، چه آنهایی که در جنگ شهید شدند و چه آنهایی که به خاطر تفکرشان در این سالها جان باختند. به عکس های حکیمه که این روزها در همه جا منتشر شده نگاه می کنم می بینم برقی در نگاهش هست، برق مهربانی و صفا و انسان دوستی."

این روزها به کمک دنیای رسانه و مرحمت آقایان، خیلی ها حکیمه را می شناسند. اگر یکماه و اندی پیش یعنی قبل از دستگیری او، به غیر از دوستان و چند خانواده داغدار که حکیمه به دیدارشان رفته بود، کسی او را نمی شناخت، حال با حکم 4 ماه بازداشت در سلول انفرادی جناب قاضی و شکنجه های روحی، روانی و همچنین درخواست وثیقه 400 میلیونی از او چهره ای آشنا ساخته است. اینک حکیمه را تمام آزادی خواهان می شناسند و پیگیر وضعیت او هستند و خانواده های داغدار نگران سلامتی این یار روزهای ماتم شان.

روزگاری در باورهای عرفی و دینی ما ایرانیان رفتن به سر خاک، محترم شمارده می شد و کاری درست بود. حال چه شده که این کار جرم محسوب می شود و بازداشت و زندان و حتی سلول انفرادی به دنبال دارد. فکر می کنید با بستن گورستان ها یا حذف صورت مساله مشکلات کشور حل می شود، گیریم به تمامی گورستان ها قفل و بند زدید همان طوری که درب خاوران را قفل بزرگی زدید، ولی دل هایمان را چه می کنید، خانه هایمان را چه می کنید، خیابان ها را چه می کنید.

راستی چرا کشور به جایی رسیده است که حکیمه ها به خاطر مهربانی و دلداری خانواده های عزادار، وکلای انسان دوست برای حمایت ازموکلین شان، مادران و خانواده های عزیز از دست داده برای دادخواهی، نویسندگان و شاعران برای آزادی خواهی، دانشجویان و جوانان به خاطر احقاق حقوق مدنی خود، زنان برای رفع تبعیض جنسیتی و کارگران برای درخواست اولیه ترین حقوق صنفی خود زندانی، شکنجه، اعدام و یا دچار محرومیت ها و محدودیت های دیگر می شوند.

آیا همه جاسوسند و اقدام علیه امنیت ملی می کنند؟

آری ما همه جاسوس هستیم و حکیمه نیز یکی از ماست. ما همه جاسوس مادرانی هستیم که فرزندانی به جامعه تحویل داده اند که حاضر نیستند برای اولیه ترین حقوق خود سر خم کنند، ما جاسوس پدرانی هستیم که فرزندان شان برای دفاع از اولیه ترین حقوق شهروندی خود، زیر ماشین نیروهای حافظ امنیت جامعه و مردم کشته می شوند، ما جاسوس خانواده هایی هستیم که فرزندان شان تنها برای گفتن "نه" به چوبه های دار سپرده می شوند، ما جاسوس همسرانی هستیم که شریک زندگی شان را به خاطر برپا ماندن آزادی از دست داده اند، ما جاسوس فرزندانی هستیم که عزیزترین شان، یعنی پدر و مادرشان را از آنها ربودند، ما جاسوس مردمی هستند که می خواهند نفس بکشند و حق زندگی داشته باشند، آری همه ما جاسوس هستیم، ما را هم به زندان بیاندازید، ما را هم شکنجه کنید و به چوبه های دار بسپارید.

کشوری که امنیت اش به خاطر خواسته های حداقل مردم اش به خطر بیافتد و تمامی انسان های مسئول، با وجدان و آزادی خواه را جاسوس تلقی کنند، بایستی به اساس پایه های آن حکومت شک کرد!

آقایان قضاوت کار سختی است. ما مادران، بارها به شما هشدار داده بودیم که دست از این کارهایتان بردارید! مطمئن باشید اگر به همین شکل ادامه دهید، این صداهای به ظاهر خاموش، به فریاد تبدیل خواهد شد و روزی دامان شما را خواهد گرفت. ما را از زندان نترسانید و از تاریخ پند بگیرید.

ما مادران پارک لاله(عزادار)، یک بار دیگر ضمن درخواست آزادی بدون قید و شرط حکیمه شکری، بر دیگر خواسه هایمان همچنان پای می فشاریم .

لغو مجازات اعدام؛
آزادی کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی؛
محاکمه عادلانه و علنی آمرین و عاملین جنایت های سی و دو سال گذشته

ما ازسازمان های بین المللی حقوق بشری نیز می خواهیم که در راستای اهداف و مسئولیت های خود گام بردارند و آزادی حکیمه شکری و دیگر زندانیان سیاسی- عقیدتی را خواستار شوند.


دلم تنگ ست
براي تاب مشكين موي ات
لبخند شيرين ات
برق نگاه ات
كه چه آتش ميزند
بر دل ام
ميدانم دلتنگي
ميدانم در بند
تو در بند آزادي
من در بند تو
بي تو در سلول تنهايي ام
به يادات
روزها را روي ديوار خط ميكشم
به هواخوري كوچك انفرادي ميروم
بي تو بغض
بي تو آه
بي تو فريادم در ناي بريده

مادران پارک لاله(عزادار)
22 دیماه 1389

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

گزارش اکسیون سراسری حامیان مادران پارک لاله

شنبه ۸ ژانویه ۲۰۱۱

يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۸۹ - ۰۹ ژانويه ۲۰۱۱

aleihe-edam.jpg
در اعتراض به اعدامهای صورت گرفته در روزها و هفته های گذشته و دیگر احکام جاری اعدام در ایران، روز شنبه ۸ ژانویه ۲۰۱۱، حامیان مادران پارک لاله در ۱۰ شهر مختلف در اروپا و امریکا ، اقدام به بر گزاری اکسیون سراسری کرده و خواستار توقف اعدامها در ایران گشته و انزجار خود را از چنین قتل های روزمره هموطنان مان و زندانیان سیاسی - عقیدتی اعلام نمودند.
در این اکسیون حامیان مادران پارک لاله همچنین ، اعتراض خود را نسبت به در بند نگه داشتن خانم حکیمه شکری،از حامیان مادران پارک لاله ، که از ۱۴ آذر در بهشت زهرا دستگیر و در زندان به سر می برند، اعلام کرده ، و خواستار آزادی فوری ایشان گشتند.
"مادران پارك لاله، مادران جانباختگان سي و يك سال گذشته هستند كه هرگز از خون فرزندانشان نخواهند گذشت و خواهان محاكمه آمران و عاملان اعدام هاي فردي و دسته جمعي، كشتارهاي قومي و ديني، زندان، شكنجه، تجاوز، ترور، شبيخون به منازل، به خاك و خون كشيدن خوابگاه ها و... از دهه شصت تا كنون هستند".
این مادران براساس اعلام رسمی شان "خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند و اعدام را يك قتل سازمان يافته مي دانند و مخالف هرگونه قتلي با هر شكل و هر نامي از جمله سنگسار و قصاص مي باشند و خواهان لغو قانون مجازات اعدام هستند".
حامیان مادران پارک لاله در سراسر جهان با یکپارچگی تمام ، در همبستگی و حمایت از ۳ خواسته مادران پارک لاله ، هم چنان به راه خود ادامه داده و تا به تحقق رسیدن این خواسته ها ، دمی دست از افشاگری جنایاتی که هر روزه در ایران اتفاق می افتد، بر نخواهند داشت.

زنده باد صلح و آزادی

حامیان مادران پارک لاله/ اسلو
حامیان مادران پارک لاله/ هامبورگ
حامیان مادران پارک لاله/ کلن
حامیان مادران پارک لاله/ دورتموند
حامیان مادران پارک لاله/ فرانکفورت
حامیان مادران پارک لاله/ ولی - لس آنجلس
حامیان مادران پارک لاله/ بولزانو
حامیان مادران پارک لاله/ فلورانس
حامیان مادران پارک لاله/ روم
حامیان مادران پارک لاله/ وین

http://www.youtube.com/watch?v=SoZC6yI653c&feature=player_embedded
ویدئو کلیپ حامیان مادران/وین در اکسیون سراسری
http://www.facebook.com/friends/edit/?sk=requests#!/video/video.php?v=120450951356459&comments
ویدئو کلیپ حامیان مادران/ اسلو در اکسیون سراسری
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/08/rn-79/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری/ مادران در وین
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/08/rn-80/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری/ مادران در هامبورگ
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/08/rn-81/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری / مادران اسلو
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/08/rn-82/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری / مادران دورتموند
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/08/rn-83/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری / مادران فرانکفورت
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/08/rn-84/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری / مادران کلن
http://radioneda.wordpress.com/2011/01/09/rn-85/
گزارش رادیو ندا از اکسیون سراسری / مادران لس آنجلس

۱۳۸۹ دی ۱۹, یکشنبه

خواهان لغو فوری احکام اعدامیم 08.01.2011


HINRICHTUNGEN STOPPEN!!! JETZT, SOFORT


روز شنبه 8 ژانویه اکسیون سراسری حامیان مادران علیه احکام اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی
هنوز مادران داغدیده ایران زخم اعدام و شکنجه فرزندان خود را در طی سه دهه پیشین همچنان التیام نایافته برسینه دارند که باز هم باید شاهد رقص آرشها ، شیرین ها ... و فرزادهای خود برچوبه دار باشند . و هنوز از آن کابوس رهایی نیافته اند که شاهدند چگونه پدری چون علی به جرم پدر بودن به چوبه اعدام سپرده می شود . اینک چگونه تاب بیاوریم که همچنان حد اقل بیست فرزند دیگراین آب و خاک تنها به جرایم سیاسی و دگر گونه اندیشیدن در انتظار حکم اعدام هر روز هزاران بار مرگ را تجربه می کنند؟
فشار روز افزون حکومت جمهوری اسلامی بر خانواده های زندانیان سیاسی -عقیدتی که اینک بیش از پیش حتی مادران پارک لاله (مادران عزادار) را مورد هدف گرفته است نشان از عمق وحشت حاکمیتی دارد که برای هر روز ماندگاری اش حاضر به هر گونه اقدام ضد انسانی است.
گروههای حامی مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) در خارج از کشور ، همصدا با مادران دادخواه ایران ضمن محکوم کردن اعدامهای صورت گرفته خواهان لغو فوری احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی-عقیدتی می باشند و در حرکتی سراسری روز شنبه 8 ژانویه این اعتراض خود را به نمایش گذاشتند و از دیگر هموطنان دعوت می کنند تا در کنار یکدیگر به جهانی شدن این صدا کمک کنند و به اعتراضات گسترده ادامه دهند

حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت