۱۳۹۱ آبان ۱۴, یکشنبه

میز اطلاع رسانی در نمایشگاه امید27.09.2012

 روز 27 سپتامبر میزگردی پیرامون بیشتر از سی سال نقض حقوق بشر در ایران در محل نمایشگاه امید برگزار شد. سخنرانان این برنامه خانم نرگس اسکندری، خانم شادی امین و خانم سیما صاحبی بودند. ما سعی کردیم با میز اطلاع رسانی خود اطلاعات در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و همچنین وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی را به شرکت کننده گان آلمانی و ایرانی بدهیم و امضا علیه اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی جمع آوری کنیم. و از این طریق بار دیگر صدای مادران دادخواه ایران را به گوش دیگران برسانیم.
ما همچنان بر سه خواسته خود همراه با مادران دادخواه و داغدار ایران پافشاری میکنیم. 1-لغو فوری احکام اعدام2- آزادی فوری وبی قید و شرط همه زندانیان سیاسی/عقیدتی 3- محاکمه و مجازات عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات و کشتارهای صورت گرفته در جمهوری اسلامی.


اعتراض به احکام ناعادلانه22.09.2012

نه به اعدام، آزادی فوری زندانیان سیاسی15.09.2012

 
Wir setzen uns für die Einhaltung der Menschenrechte im Iran ein und fordern deshalb: • Eine sofortige Einstellung der Hinrichtungen, Gewalt und Repressalien im Iran! • Sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen • Die Befehlshaber der brutalen Taten müssen vor ein unabhängiges und vertrauenswürdiges Gericht gestellt werden
ما خواهان رعایت حقوق بشر در ایران هستیم و سه خواسته ما : لغو فوری اجکام اعدام ،آزادی فوری وبی قید و شرط زندانیان سیاسی/عقیدتی و محاکمه آمران و عاملان 34 سال جنایات در دادگاههای عادل و مورد اعتماد مردم است
Nein zur Todesstrafe08.09.12نه به اعدام

 Nein zur Todesstrafe!!! نه به مجازات مرگ
در گردهمایی این هفته ضمن گرامی داشت یاد جانباختگان دهه 60 خواهان لغو فوری حکم اعدام غلامرضا خسروی و دیگر زندانیان شدیم. در این گردهمایی مادر شاه بخشی، مادر جانباخته شهرام شاه بخشی که در تابستان 67 اعدام شد، شرکت داشتند
به امید آزادی همه زندانیان سیاسی/عقیدتی .
یاد تمامی جانباختگان را ه آزادی ، عدالت و برابری زنده و گرامی باد!